SÅ GÅR DET TILL!

Före
När du har bestämt dig för att tilläggsisolera ditt hus eller vill ha en offert, så kommer vi hem till dig. Där gör vi en gemensam besiktning och komer överens om vad som bör göras. Vi tittar på avstädningen, erforderlig ventilation, ev. fuktskador och otätheter, bärighet bjälklag m.m. Befintlig isolering kan behöva utjämnas. Landgångar och sarger kanske behöver byggas.

OBS ! Det behövs ingen luftning vid takfoten vid installation av Thermocell träfiber lösull. Den kan t.o.m försämra fuktförhållandena på vinden.

Har vinden ett golv behöver det som regel höjas, för att isoleringen ska bli fullvärdig.

Vi kollar elförsörjningen till vår isoleringsmaskin. Helst vill ha en 16A-europahandske, men det går också med 3 st lediga 220v-uttag på varsin 10A-säkring, eller så kan vi använda spisuttaget.

Vi tittar också på en framkomlig väg och vart vi kan parkera utan att vara i vägen för andra fordon.


Själva arbetet
När vi har parkerat vår lätta lastbil ( 3,5 ton ), så drar vi upp en slang ( 82 mm ) genom en vindslucka eller ett vindsfönster. Från lastbilen matas lösullen in i en maskin som river sönder och "fluffar" upp träfibern. Därefter är det 4 st fläktar i maskinen som blåser upp lösullen på vinden.

I normalfallet kompletterar vi den befintliga isoleringen med ca: 300 mm. Arbetet tar ca: 2 timmar.


Efter arbetet
Så får du ett installationsprotokoll över utfört arbete med garantier tillsammans med fakturan per post.